Hieronder vindt u een compositie van enkele projecten waar ik bij betrokken was.

Het drijvend restaurant

drijvend-restaurant
Het drijvend restaurant

De bestemming voor dit restaurant is een door zandwinning ontstane waterplas die dreigt te verloederen. Om dit tegen te gaan is er gezocht naar een invulling van het gebied die aansluit bij de omgeving. Een drijvend restaurant was één van die ideeën.

De rol van Gerard

Gerard heeft de verbinding gelegd met de eigenaar van de waterplas. Daarnaast sprak hij met de gemeente en ging hij op zoek naar belanghebbenden voor het drijvend restaurant.

Een nieuwe manier van recreëren

friensland-fenijt
Gerard Waanders met gedeputeerde Jannewietske de Vries

Dat kan wellicht volgend jaar op de drijvende vakantiebungalows in het Friese merengebied.

De kiellegging bij ABC Arkenbouw van de eerste autarkische vakantiewoning werd bijgewoond door Tweede Kamerleden, wethouders uit verschillende Friese gemeenten, vertegenwoordigers van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) en vertegenwoordigers van het Duitse Touristik GmbHs uit Leer en Meppen.

De drijvende vakantiebungalows op de Friese wateren zijn autarkisch, wat betekent dat ze geheel zelfvoorziend zijn.

Integrale aanpak Het Hulsbeek

het-hulsbeek
Gerard in overleg met het projectteam

In recreatiegebied Het Hulsbeek in Oldenzaal zijn diverse betrokken ondernemers gevestigd die het gebied aantrekkelijker wilden maken voor de bezoeker. Jarenlang zetten zij zich hiervoor in, individueel of gezamenlijk. Op advies van Diwabo maakten de gezamenlijke ondernemers een plan voor een integrale aanpak, dat aan de betrokken wethouder is aangeboden.

Gerard heeft het verbeterproject van dit waterrijke gebied in gang gezet. Hij verbond ondernemers en legde contacten met lokale overheid. Om landelijke betrokkenheid te creëren, maakte hij gebruik van zijn brede netwerk en organiseerde een werkbezoek voor Nederlandse topbestuurders. Ongehinderd wist Gerard zich een weg te banen door de doolhof van ambtenarij en politiek en zo het verbeterproject aan de rol te krijgen.

Leegstand Hengelo

kamervragen
Mag ik even uw aandacht!?

Pal naast één van de oudste winkelstraten van Hengelo is een nieuw winkelcentrum gepland. De ondernemers in de winkelstraat vreesden voor de toekomst van hun bedrijf en wilden de plannen aanvechten, maar verzandden in een labyrint van gemeentelijke regelgeving.

Diwabo hielp problemen en misverstanden op te lossen, zodat alle betrokken partijen weer constructief met elkaar in gesprek konden gaan.

Gerard bracht alle betrokken partijen weer samen, zodat ze de dialoog konden hervatten. Daarnaast maakte hij samen met de lokale ondernemers, bewoners en beleggers een plan van aanpak om de komst van het nieuwe winkelcentrum te voorkomen. Hij voerde hiervoor gesprekken met Provinciale Staten,

Tweede Kamerleden en de gemeente en nodigde hen uit voor een werkbezoek. Het betreffende gebied werd in koetsjes bezocht, zodat men op informele wijze met elkaar van gedachten kon wisselen, vrij van alle politieke etiquette.

Een uitspraak van de bewoners en ondernemers:

“Zo veel bereikt in zo’n korte periode. Dat was ons niet gelukt.”.