Blog

Eén ontwikkeling uit mei 2009

Op het platteland diverse voorzieningen te concentreren op één plek om zo een halt toe te roepen aan het verdwijnen van deze voorzieningen. De overheid ontdekt meer en meer dat centra met een multifunctioneel karakter een veelbelovend instrument zijn om het platteland (waar zes miljoen Nederlanders wonen) “leefbaar” te houden.